PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO – PSYCHIATRA KRAKÓW

Pojęcie zdrowia psychicznego opisane w licznych definicjach medycznych, psychologicznych i socjologicznych to nie tylko stan braku objawów chorobowych oraz defektów w funkcjach psychicznych, ale także zdolność do twórczego rozwoju i samorealizacji.

Kotwica jest to stan akceptacji, poczucia własnej wartości i tożsamości, postrzeganie siebie i otaczającego nas świata adekwatnie do sytuacji i własnych możliwości.

Efektem tego stanu jest zdolność osiągania pełnej satysfakcji z życia, oraz umiejętność właściwego funkcjonowania w pełnionych przez nas wszystkich licznych rolach rodzinnych i społecznych.

DLA KOGO?

Mając na uwadze dobro osób zmagających się z problemami natury psychicznej, a przede wszystkim nową ofertę w zakresie dostępności do medycznych usług psychiatrycznych -serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy, której celem będzie zabezpieczenie potrzeb leczenia i terapii klientów zgłaszających się do Poradni Zdrowia Psychicznego – pragnących rozpocząć lub kontynuować proces leczenia.

Mamy nadzieję że wspólnymi siłami uda nam się pomóc wielu osobom, które dzisiaj nie są w stanie same, własnym staraniem poradzić sobie w przezwyciężeniu swojej trudnej sytuacji życiowej związanej z wystąpieniem choroby psychicznej.

Zapewniamy świadczenia zdrowotne pacjentom którzy:
zakończyli leczenie w oddziale całodobowym lub dziennym i wymagają dalszych, intensywnych oddziaływań socjoterapeutycznych, farmakologicznych oraz rehabilitacyjnych
z którymi nie udało się uzyskać trwałej efektywnej współpracy w leczeniu w warunkach oddziału szpitalnego (chorzy wielokrotnie hospitalizowani)
nie utrzymują się w innych formach leczenia psychiatrycznego i placówkach rehabilitacyjnych

CO LECZYMY?

Do Poradni Zdrowia Psychicznego przyjmowani są pacjenci z rozpoznaniem:
organiczne zaburzenia psychiczne z zespołami objawowymi
schizofrenia
zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe i urojeniowe)
zaburzenia nastroju (afektywne)
zaburzenia rozwojowe
inne zaburzenia psychiczne wymagające podjęcia procesu rehabilitacji z powodu znacznego stopnia zaburzenia funkcjonowania społecznego
W ramach naszej działalności oferujemy Pacjentom mogącym samodzielnie dotrzeć do poradni pomoc w dostępie do:
lekarza psychiatry
psychoterapeuty
psychologa
pielęgniarki

KTO LECZY?

Celem działania Centrum Medycznego Da Vinci jest:
nawiązanie i utrzymanie współpracy z pacjentem i jego rodziną
zapewnienie kompleksowej, specjalistycznej opieki adekwatnej do stanu zdrowia i poziomu funkcjonowania społecznego
poprawa stanu psychicznego pacjenta i przeciwdziałanie nawrotom choroby oraz inwalidyzacji
zmiana postawy pacjenta wobec leczenia, zbudowanie motywacji do leczenia i zaangażowania w ten proces
poprawa funkcjonowania psychospołecznego lub jego utrzymanie na dobrym poziomie
uzyskanie satysfakcjonujących dla pacjenta relacji z bliskimi i otoczeniem społecznym
utrzymanie funkcjonowania pacjenta w jego naturalnym środowisku rodzinnym i społecznym

ZAPRASZAMY DO NASZYCH ODDZIAŁÓW

Kraków
Centrum Medyczne Da Vinci
Kraków ul. Piekarska 3
31-067 Kraków
+48 12 307 0 333
Płatność – odpłatnie
Nowy Targ
Centrum Medyczne Da Vinci
Nowy Targ ul. Szpitalna 8
+48 512 455 403
Otwarte :
wtorek – 15.00 – 20.00
środa – 15.00 – 21.00
czwartek – 15.00 – 22.00
piątek 16.00 – 20.00
Płatność – NFZ
Wieliczka
Poradnia Zdrowia psychicznego w Wieliczce
ul. Wincentego Pola 20
32-020 Wieliczka
505-006-665 (rejestracja, infolinia)
574-122-444 (rejestracja)
Otwarte :
wtorek, środa – 14.00-20.00
czwartek – 14.00-20.00

Sprawdź ofertę promocyjną DaVinci!

Sprawdź ofertę promocyjną DaVinci!

Czytaj więcej