Pomoc psychologiczna i psychoterapia
dla dzieci i młodzieży

OŚRODKI ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I
PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

KIM JESTEŚMY? 

Prowadzone przez nas Ośrodki Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży stanowią fragment tworzącej się sieci placówek – realizujących środowiskowy model leczenia – w ramach reformy psychiatrii dzieci i młodzieży. 

Prowadzimy sieć ośmiu takich Ośrodków na terenie województwa małopolskiego:  w Wieliczce, Korzkwi, Grybowie, Zakopane, Nowym Targu,  Miechowie, Suchej Beskidzkiej oraz Pałecznicy

KOMU POMAGAMY? 

  • dzieciom i (uczącej się) młodzieży do 21 r.ż.  
  • ich rodzinom i bliskim 
  • profesjonalistom pracującym na ich rzecz 

CO OFERUJEMY? 

W naszych Ośrodkach pracuje wyspecjalizowany zespół profesjonalistów ochrony zdrowia  psychicznego – psychologowie, psychoterapeuci i terapeuci środowiskowi. 

Zadaniem zespołów terapeutycznych Ośrodków jest być blisko pacjenta i jego  rodziny, myśleć o jego sytuacji możliwie szeroko, interesować się nie tylko  jego aktualnymi trudnościami, ale także jego życiem, zadaniami rozwojowymi,  funkcjonowaniem szkolnym czy rówieśniczym. W tym celu współpracujemy  z innymi instytucjami w niezbędnym do tego zakresie.

Naszym priorytetem jest pomoc szybka oraz dostosowana do potrzeb pacjenta. Nasze zespoły prowadzą swoje działania w siedzibach Ośrodków,  środowiskowo (w domu, w szkole lub w innych miejscach) jak i w formie zdalnej (za pomocą kontaktu telefonicznego lub on-line).

 

ŚWIADCZENIA REALIZOWANE W RAMACH NFZ

 NIEODPŁATNIE I BEZ SKIEROWANIA

REJESTRACJA  

Czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 20.00 

Zapraszamy do kontaktu pod numerem +48 731 002 112

 

WIELICZKA

Tomaszkowice 498, 32-020 Wieliczka

tel. 530-012-431

KORZKIEW

ul. Podzamcze 11, 32-088 Korzkiew

tel. 530-804-729

GRYBÓW

ul. Biała Niżna 493, 33-330 Grybów

tel. 530-253-251

ZAKOPANE

ul. Ciągłówka 11, 34-500 Zakopane

tel. 531-397-244

NOWY TARG

ul. Krzywa 14, 34-400 Nowy Targ

tel. 530-518-095

MIECHÓW 

ul. Marii Konopnickiej 21, 32-200 Miechów

tel. 533-344-752

SUCHA BESKIDZKA

ul. Pł. Tadeusza Semika 1 Sucha Beskidzka

tel. 533-344-753

PAŁECZNICA

ul. Strażacka 5, 32-109 Pałecznica

tel. 533-344-751