Otwarty dialog

…”Pierwszą rzeczą, której uczymy się zaraz po urodzeniu, jest stawanie się uczestnikiem dialogu. Rodzimy się w relacjach i relacje te stają się naszą strukturą. Intersubiektywność stanowi podstawę doświadczenia ludzkiego, a dialog — sposób, w jaki te doświadczenia przeżywamy…”

Jaakko Seikkula

…”Każdy ma własny głos i jeśli chcemy uruchomić zasoby psychologiczne wszystkich obecnych, każdy powinien mieć prawo wyrażenia ich na swój sposób…”

Jaakko Seikkula

…”Nasza tożsamość społeczna budowana jest poprzez dostosowanie naszych działań do działań innych; a nawet więcej, poznanie siebie samego jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy zobaczy się siebie oczami innych. Istoty żywe nawiązują ze sobą prawdziwy kontakt i dostosowują się do siebie nawzajem…”

Jaakko Seikkula

…”W moim odczuciu, dialog nie jest metodą, lecz sposobem życia. Jest to pierwsza rzecz, której uczymy się w życiu, co wyjaśnia, dlaczego dialog może być tak potężnym wydarzeniem. Ze względu na to, iż jest to podstawowy czynnik życia, jest w zasadzie bardzo prosty. Ta jego prostota wydaje się sprawiać paradoksalną trudność. Jest tak prosty, że nie potrafimy uwierzyć, iż uzdrawiającym elementem każdej praktyki jest po prostu bycie usłyszanym i reakcja na to, co zostało powiedziane. Kiedy to nastąpi, nasza praca terapeutyczna zostaje wykonana. Dzięki możliwości dialogu, nasi pacjenci odzyskują zdolność działania…”

Jaakko Seikkula

Sprawdź ofertę promocyjną DaVinci!

Sprawdź ofertę promocyjną DaVinci!

Czytaj więcej